Visie spelen - kinderdagverblijf de 7 dwergen

Visie spelen

Kinderopvang is meer dan gezellig samenzijn! Wij hebben als doel om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren door een spelactiviteit als uitgangspunt te nemen. Zo worden ze onder begeleiding uitgedaagd om zich op alle vlakken te ontwikkelen.

Dit betekent dat onze pedagogische medewerkers hier een centrale rol in vervullen. Wij verwachten van hen dat zij tijdens spelactiviteiten met uw kind(-eren) telkens nieuwe impulsen blijven inbrengen. Daarnaast is het goed om de interesse te blijven wekken, zinvolle activiteiten aan te bieden en een goede keuze te maken in onze spel- en ontwikkelingsmaterialen.

Omdat wij er van overtuigd zijn dat jonge kinderen zich het best kunnen ontplooien en ontwikkelen binnen het spel, blijven we de spelkwaliteit verhogen. Tijdens (de ontwikkeling van) onze spelactiviteiten, richten de pedagogische medewerkers zich altijd op de 5 kernactiviteiten van kinderen: 

  • spelen
  • construeren
  • rekenen
  • spreken en luisteren en in beperkte mate 
  • lezen en schrijven. 

Deze kernactiviteiten ontwikkelen zich vanaf het 1e levensjaar tot een steeds hoger niveau (ontwikkelingsperspectief). Hoe beter de kwaliteit van deze kernactiviteiten, hoe meer kans op de doorontwikkeling van communicatie, betrokkenheid, zelfvertrouwen, motorische vaardigheden en het leren samenwerken.

AanmeldenContact

 

Bel onsAanmeldenTarievenStuur een bericht

Een kijkje bij de 7 dwergen

Kinderopvang is meer dan alleen 'gezellig bezig zijn met kinderen'.
 


video image
Bekijk de Video

Leuke actie!