Veilige speelomgeving - kinderdagverblijf de 7 dwergen

Veilige speelomgeving - Personeel
 

Personeel

Verklaring Omtrent Gedrag

Alle medewerkers die werkzaam zijn bij ons kinderdagverblijf (inclusief stagiaires en kantoorpersoneel) zijn in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Er is altijd een medewerker aanwezig met een kinder EHBO-certificaat en een BHV-er.

Continue screening

Continue screening betekent dat er dagelijks wordt gekeken of medewerkers van de 7 dwergen nieuwe strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan. Indien er een bedreiging voor een veilige omgeving voor kinderen lijkt, krijgt de kinderopvangorganisatie via de gemeente en GGD een signaal, waaran de medewerker wordt verzocht om een nieuwe VOG aan te vragen. Als er binnen de afgesproken periode geen nieuwe VOG wordt overlegd, mag de betrokken werknemer of gastouder niet meer werken in de kinderopvang

3-uursregeling

Bij de 3-uursregeling  kan worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio gedurende maximaal drie uur per dag. In het pedagogisch beleid wordt in uurblokken omschreven hoe dit wordt verantwoord en in de praktijk toegepast.

4-ogenprincipe

Om een goede en veilige opvang van uw kind(eren) te garanderen hanteren wij bij de 7 dwergen het zogenaamde ‘vierogenprincipe’. Ons uitgangspunt hierbij is dat er altijd iemand mee moet kunnen kijken danwel luisteren. Binnen ons kinderdagverblijf betekent dit dat onze medewerkers - of onze stagiaire – de werkzaamheden enkel kan uitvoeren terwijl hij/zij gehoord kan worden door een andere volwassene. Dit bereiken we door onze groepen én het gebouw slim in te richten. Zo zetten we stagiaires in bij een medewerker die alleen staat, of voegen we groepen samen indien noodzakelijk. Daarnaast kan er vanuit de gang altijd naar binnen gekeken worden.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het verplichte gebruik van een meldcode staat in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Deze meldcode helpt ons als professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld.  Sinds 1 juli 2013 zijn wij verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Al onze medewerkers worden jaarlijks bijgepraat en voorgelicht door een externe preventiemedewerker van Kadera Steunpunt Huiselijk Geweld.

Handleiding voor de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Deze herziene versie is ontwikkeld naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving en voldoet aan alle eisen welke vanuit de wet worden voorgeschreven. U kunt de handleiding HIER downloaden.
 

Veilige speelomgeving
Veiligheid en gezondheid

Ook een goede hygiëne maakt onderdeel uit van een veilige speelomgeving voor de kinderen. Bij een ziekteuitbraak worden extra maatregelen genomen volgens de richtlijnen van de GGD. Wij werken conform het Veiligheids- en gezondheidsbeleid waarin de risico's en maatregelen staan beschreven voor de veiligheid èn gezondheid binnen de 7 dwergen.

Inventaris en veilig slapen

Wij stellen hoge eisen aan de veiligheid van ons meubilair. Als extra veiligheidsmaatregel voor de allerkleinsten, zijn al onze bovenbedjes voorzien van een uitvalbeveiliging.
Zo schaffen we niet alleen de hoogste kwaliteit aan, maar worden eventuele risico's tot een minimum beperkt. Daarnaast controleert de leverancier ieder jaar de status waarbij onvolkomenheden direct worden vervangen, waarbij de een volgsysteem hanteren. Ons meubilair is uiteraard ook ergonomisch, zodat medewerkers èn de kinderen op een verantwoorde manier van het meubilair gebruik maken.

Veilige links

Wilt u meer informatie over veiligheid en gezondheid binnen ons kinderdagverblijf? Bekijk dan snel een van de onderstaande documenten en link:

http://www.oeiikgroei.nl/veiligheid/je-huis-kindveilig
http://www.mamaenzo.nl/peuter/verzorging/6-basisregels-hygiene
http://mijnkindonline.nl/
https://kinderveiligheid.startpagina.nl/ https://www.regelhulp.nl/.../kinderveiligheid-in-en-om-het-huis/

 

 

AanmeldenContact

Bel onsAanmeldenTarievenStuur een bericht

Een kijkje bij de 7 dwergen

Kinderopvang is meer dan alleen 'gezellig bezig zijn met kinderen'.
 


video image
Bekijk de Video

Leuke actie!