Veiligheid- en gezondheidsbeleid - kinderdagverblijf de 7 dwergen

Veiligheid- en gezondheidsbeleid

Vanaf 1 januari 2018 is de Wet IKK van kracht (wet Innovatie en Kwaliteit kinderopvang). Het akkoord IKK leidt tot wijzigingen in de kwaliteitseisen in de kinderopvang.

Hier klikt u voor het veiligheid- en gezondheidsbeleid van kinderdagverblijf ‘de 7 dwergen’. Dit beleid is gericht op de voornaamste risico’s met grote gevolgen en het risico op grensoverschrijdend gedrag. Het beleid bevat een plan van aanpak hoe de risico’s ingeperkt worden en hoe gehandeld moet worden zodra een ongezonde en/of onveilige situatie zich voordoet.
Daarnaast staat erin beschreven hoe de pedagogisch medewerkers de kinderen leren omgaan met kleine risico’s.
 

Bel onsAanmeldenTarievenStuur een bericht

Een kijkje bij de 7 dwergen

Kinderopvang is meer dan alleen 'gezellig bezig zijn met kinderen'.
 


video image
Bekijk de Video

Leuke actie!