Kindvolgsysteem - kinderdagverblijf de 7 dwergen

Kindvolgsysteem - Pravoo

De eerste levensjaren zijn heel belangrijk voor uw kind, daar is iedereen het over eens. Wij dragen er graag aan bij, dat de ontwikkeling tijdens deze periode goed verloopt. Dit doen wij door goed naar uw kind te kijken en op zijn of haar behoeften in te spelen. Door gebruik te maken van het Pravoo baby-peutervolgsysteem krijgen onze pedagogisch medewerkers een goed beeld van alle ontwikkelingsgebieden van uw kind.

 

Tijdens de periode dat uw kind bij kinderdagverblijf ‘de 7 dwergen’ verblijft, vinden er drie observaties plaats: als uw kind 1,5,  2,5 jaar is en 3,5 jaar is. Wanneer er op deze momenten blijkt dat uw kind extra aandacht of hulp nodig heeft, zal dit met u worden besproken. Vanzelfsprekend worden tussentijdse bijzonderheden in de ontwikkeling van uw kind, eerder onder uw aandacht gebracht. en besproken. Wanneer uw kind 4 jaar wordt, vullen we een overdrachtsformulier in (het zgn Zwols Overdrachtsformulier) voor de leerkracht van de basisschool.

AanmeldenContact

Bel onsAanmeldenTarievenStuur een bericht

Een kijkje bij de 7 dwergen

Kinderopvang is meer dan alleen 'gezellig bezig zijn met kinderen'.
 


video image
Bekijk de Video

Leuke actie!