Mentorschap - kinderdagverblijf de 7 dwergen

Mentorschap

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind.
De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken.
Daar waar nodig kan de pedagogisch coach worden ingezet om observaties uit te voeren en ouders en kinderen èn pedagogisch medewerkers begeleiden. Vanuit haar expertise heeft zij niet alleen een adviserende, maar ook een doorverwijzende en begeleidende functie richting professionele hulpverlening.

De mentor verplicht is periodiek de ontwikkeling en welbevinden van het kind met de ouders te bespreken.

Een mentor aanwijzen
Om de ontwikkeling van het kind te kunnen volgen, moet de mentor het kind echt kennen. Daarom is de mentor direct betrokken bij de opvang en ontwikkeling van het kind. De mentor is één van de pedagogisch medewerkers van de groep waarin het kind geplaatst is. De ouders worden op de hoogte gebracht wie de mentor van hun kind is. Eventueel vervult de mentor ook een rol in het contact met andere professionals (met toestemming van de ouders).

Individuele behoeftes van het kind
Door het volgen van de ontwikkeling van het kind sluiten pedagogisch medewerkers aan op de individuele behoeften van een kind. Tevens kan er door overleg met ouders worden afgestemd hoe aan wensen en behoeften van het kind tegemoet kan worden gekomen.

De combinatie van ontwikkelingsgericht werken en de inzet van een mentor in combinatie met de pedagogisch coach, maakt dat belangrijke ontwikkelstappen en mogelijke achterstanden, worden gevolgd en indien nodig tijdig gesignaleerd.

 

Bel onsAanmeldenTarievenStuur een bericht

Een kijkje bij de 7 dwergen

Kinderopvang is meer dan alleen 'gezellig bezig zijn met kinderen'.
 


video image
Bekijk de Video

Leuke actie!