Pedagogisch coach - kinderdagverblijf de 7 dwergen

Pedagogisch coach

Uw kindje is ook onze zorg! Wij houden aan de hand van observaties bij hoe uw kindje het
doet en koppelen dit terug naar de ouders.

Om het kind centraal te stellen, krijgt iedere pedagogisch medewerker kinderen van de
eigen groep toegewezen als mentor. De mentor is het vaste aanspreekpunt voor ouders,
collega’s en de overdacht naar de school.Tijdens het intakegesprek wordt meegedeeld wie de mentor van uw kindje is.

De pedagogisch coach wordt ingezet om observaties uit te voeren en ouders en kinderen begeleiden. Vanuit haar expertise heeft zij niet alleen een adviserende, maar ook een doorverwijzende en begeleidende functie richting de professionele hulpverlening. 
Klik hier voor het beleid PCBM.

De kwaliteit van de pedagogisch medewerkers is belangrijk!
Door inzet van een pedagogisch coach wordt de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers in hun werk gestimuleerd. Een pedagogisch coach zal de medewerkers coachen bij de dagelijkse werkzaamheden.
De pedagogisch coach stimuleert pedagogisch medewerkers effectief en begeleidt hen in de kwaliteit van hun pedagogisch handelen. Maar ook begeleiding bij het maken van een persoonlijk trainings-/scholingstraject. Kortom een coach voor professionele en persoonlijke ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers.

Daarnaast houdt de pedagogisch beleidsmedewerker zich bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleid kan hierbij breder zijn dan alleen het pedagogisch beleidsplan. De pedagogisch coach heeft ook een taak bij het bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens.

De pedagogisch coach is hbo-opgeleid en functioneert zonder leidinggevende bevoegdheden tevens als beleidsmedewerker.

Van alle medewerkers is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanwezig.
Stagiaires worden altijd boventallig op de groepen ingezet en ook van hen wordt een VOG verlangd!

 

Bel onsAanmeldenTarievenStuur een bericht

Een kijkje bij de 7 dwergen

Kinderopvang is meer dan alleen 'gezellig bezig zijn met kinderen'.
 


video image
Bekijk de Video

Leuke actie!