Ouders en de 7 dwergen - kinderdagverblijf de 7 dwergen

Ouders & de 7 dwergen (subtab)


Wanneer u uw kind ophaalt of wegbrengt heeft u contact met een van onze pedagogische medewerkers. Daarnaast zijn er een aantal situaties denkbaar waarop u als ouder contact heeft met ons kinderdagverblijf.

Oudercommissie
Zo hebben wij,
conform de Wet Kinderopvang, een oudercommissie.  Het doel van de oudercommissie is uw belangen, en die van uw kind, zo goed mogelijk te behartigen. Daarom heeft de commissie een adviserende rol op diverse beleidsterreinen.
Op initiatief van de oudercommissie en de directie organiseren we ouderavonden. Wilt u in contact komen met de commissie? Er hangt een ideeënbus bij de ingang. Deze ideeënbus wordt alleen door leden van de oudercommissie geleegd. U kunt de commissie natuurlijk ook mailen: oc@de-7-dwergen.nl.
 

10 minutengesprekken
U bent als ouder zeer belangrijk voor ons. Daarom besteden we extra aandacht aan ons contact met u. Mocht u er behoefte aan hebben om, naast de dagelijkse overdracht, extra contact te hebben dan is het mogelijk om extra tijd in te plannen d.m.v.  een 10 minutengesprek.

Klachtenprocedure
Mocht de afhandeling van een klacht niet naar tevredenheid zijn, dan kunt u dit melden bij de Interne klachtencommissie van ’de 7 dwergen’ door contact op te nemen met de oudercommissie. Indien de afhandeling daarna nog steeds niet toereikend is, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een externe klachtencommissie sKK (Stichting Klachten-commissie Kinderopvang). De contactgegevens kunt u vinden op het informatiebord in de hal.

Bel onsAanmeldenTarievenStuur een bericht

Een kijkje bij de 7 dwergen

Kinderopvang is meer dan alleen 'gezellig bezig zijn met kinderen'.
 


video image
Bekijk de Video

Leuke actie!