Meldcode huiselijk geweld - kinderdagverblijf de 7 dwergen

Meldcode

Elke kinderopvangorganisatie in Nederland is verplicht een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Tevens dienen we onze medewerkers te scholen én te ondersteunen in het gebruik van de code. Uit onderzoek blijkt dat professionals die met een meldcode werken, 3 keer zo vaak ingrijpen dan collega’s waar zo’n code niet voorhanden is. Dat alleen al maakt het werken met een meldcode dubbel en dwars waard. De veiligheid van uw kind(eren) staat immers voorop.

Naast de Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling zijn er 2 extra routes ontwikkeld. Een van deze routes vertelt over de meldplicht die er is, wanneer er vermoedens zijn van kindermishandeling door een beroepskracht. De ander licht toe hoe we kunnen handelen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Al onze medewerkers worden jaarlijks bijgepraat en voorgelicht door een externe preventiemedewerker van Kadera Steunpunt Huiselijk Geweld.

AanmeldenContact

Bel onsAanmeldenTarievenStuur een bericht

Een kijkje bij de 7 dwergen

Kinderopvang is meer dan alleen 'gezellig bezig zijn met kinderen'.
 


video image
Bekijk de Video

Leuke actie!