Kinderopvangtoeslag - kinderdagverblijf de 7 dwergen

Kinderopvangtoeslag

Er zijn twee verschillende instanties waarbij u als ouder in aanmerking kunt komen voor een kinderopvangtoeslag. Zo benadert u de Belastingdienst wanneer beide ouders werken, en in een aantal specifieke gevallen is het UWV of uw gemeente de juiste instantie.

Belastingdienst
De tegemoetkoming van de Belastingdienst is afhankelijk van uw inkomen en is inclusief werkgeversbijdrage. Het betreft hier namelijk een kinderopvangtoeslag voor gezinnen waarin beide ouders (of de alleenstaande ouder) werken danwel tot een bijzondere doelgroep behoren. Houd er rekening mee dat er tussen uw aanvraag en de uiteindelijke beschikking een verwerkingsperiode van al snel zes tot acht weken zit. Vraag uw kinderopvangtoeslag ud tijdig aan bij de Belastingdienst én uw gemeente.

Op de website van de Belastingdienst www.toeslagen.nl vindt u meer informatie over de kinderopvangtoeslag en kunt u de toeslag direct aanvragen. U kunt hier ook een proefberekening maken.

Om uw kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst aan te vragen, heeft u ons Landelijk Registratienummer Kinderopvang (LRK) nodig.          
Locatie Holtenbroek: LRKnummer is 378362100
Locatie Stadshagen: LRKnummer is 185321264.

Gemeentelijk en UWV
Als een van de ouders een traject volgt gericht op arbeidsdeelname of inburgering en de andere ouder werkt of volgt een vergelijkbaar traject, is er ook recht kinderopvangtoeslag. Dit geldt ook voor studenten, tienermoeders die een opleiding volgen, kunsternaars(WIK) en niet-uitkeringsgerechtigden (NUG). Niet de Belastingdienst (er is immers geen werkgever), maar het UWV of de gemeente betaalt dan per ouder mee voor de kosten  van de kinderopvang. Voor meer informatie hierover kunt u bij uw gemeente (afd. WKO) of het UWV terecht. Houd er rekening mee dat er voor ieder kalenderjaar een nieuwe aanvraag moet worden gedaan. Vanaf half november zijn de nieuwe aanvraagformulieren van de gemeente beschikbaar.

Hulp bij het regelen

Vooral wanneer het jullie eerste kind is, komt er - in het begin - nogal wat op je af. En Nederland zou Nederland niet zijn als er eindeloos veel regeltjes, wetten of toeslagen zijn. Kiest u voor opvang bij 'de 7 dwergen' ? Dan adviseren wij u vrijblijvend over het aanvragen, invullen en regelen van alle relevante formulieren en bijkomende zaken.
 

 

AanmeldenContact

Bel onsAanmeldenTarievenStuur een bericht

Een kijkje bij de 7 dwergen

Kinderopvang is meer dan alleen 'gezellig bezig zijn met kinderen'.
 


video image
Bekijk de Video

Leuke actie!