Aanmeldingsformulier - kinderdagverblijf de 7 dwergen

Aanmeldingsformulier

Vul onderstaand formulier in om uw kindje direct digitaal aan te melden!
U ontvangt via de mail een bevestiging van ontvangst!

kinderdagverblijf ‘de 7 dwergen’
Postbus 857
8000AW Zwolle

Inschrijving:
Locatie:
Groepskeuze
Gegevens Kindje
Roepnaam kindje (indien bekend) :
Achternaam en voorletters :
Jongen/meisje:
Geboorte datum:
Adres :
Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer vast :
Mobiel :
E-mailadres :
Gegevens ouders(-s)/verzorger(-s)
Naam en voorletters ouder (-s):
Mobiel :
Gewenste ingangsdatum :
Gewenste dagen/dagdelen*

* kruis a.u.b. uw voorkeur aan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanvullende informatie/opmerkingen :
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Uw gegevens en de verwerking ervan vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als onderdeel van The General Data Protection Regulation (GDPR), welk door de Europese Unie is bedoeld als bescherming van persoonsgegevens en privacy van burgers.

Door het invullen en verzenden van dit inschrijfformulier verleent u toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Het doel hiervan is te voorzien in kinderopvang en de uitvoering van de Plaatsingsovereenkomst voor de kinderen die vallen onder uw verantwoordelijkheid als ouder of voogd.

Conform de AGV heeft u daarbij op verzoek onder meer recht van inzage, correctie of verwijdering van gegevens.

Een kijkje bij de 7 dwergen

Kinderopvang is meer dan alleen 'gezellig bezig zijn met kinderen'.
 


video image
Bekijk de Video

Leuke actie!