Klachten procedure

Mocht de afhandeling niet tot volle tevredenheid zijn, dan kunt u een klacht indienen bij de Interne klachtencommissie van ’de 7 dwergen’ (het volledige reglement interne klachtenprocedure ligt ter inzage).
 
Mocht deze na afhandeling nog niet toereikend zijn, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een externe klachtencommissie sKK (Stichting Klachten-commissie Kinderopvang). De contactgegevens kunt u vinden op het informatiebord in de hal.
Bel onsOpvang direct regelenStuur een bericht

Een kijkje bij 'de 7 dwergen'

Kinderopvang is meer dan alleen 'gezellig bezig zijn met kinderen'.


video image
Bekijk de Video

Leuke actie!