PRIVACY BELEID


Bij ‘de 7 dwergen’ voldoen wij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet is van toepassing op alle gegevens waarvan wij gebruik maken dan wel in ons bezit hebben. Het gaat hier om geautomatiseerde (elektronische), deels geautomatiseerde en niet geautomatiseerde (papieren) bestanden. Het betreft hier de persoonsgegevens, d.w.z. de gegevens die betrekking hebben op een natuurlijke persoon.
Hieronder staan de richtlijnen beschreven waar wij ons aan houden om aan deze wet te voldoen.

Persoonsgegevens
Om ons werk goed te kunnen uitvoeren, hebben wij gegevens nodig van ouders en kinderen. Deze gegevens zijn privacygevoelig. Met deze gegevens wordt uiteraard zorgvuldig om gegaan. Papieren waarop gegevens staan worden vernietigd door de papierversnipperaar, voordat deze in de prullenbak komen. Daarnaast hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht over deze gegevens en over wat zich afspeelt op alle locaties.
Wanneer er iemand van buiten ‘de 7 dwergen’ betrokken wordt (bijvoorbeeld als er hulp of advies nodig is), zal dit eerst overlegd worden met ouders. Net als het overdragen van persoonsgegevens van kinderen/ouders naar andere ouders (bijv. ouders willen graag een telefoonnummer van een vriendje om samen te spelen), gaat dit in overleg met ouders.
Wanneer stagiaires verslagen schrijven, ziet de stagebegeleidster erop toe dat er geen namen van kinderen gebruikt worden in het verslag. Als er beeldmateriaal gewenst is vanuit school, zal hiervoor altijd eerst toestemming gevraagd worden aan de ouders.

Foto’s app Klasbord / Facebook / nieuwsbrief

Af en toe worden op Facebook berichten geplaatst over activiteiten die plaats vinden binnen ‘de 7 dwergen’. Hierop zullen kinderen nooit herkenbaar in beeld worden gebracht (hun gezicht zal niet zichtbaar zijn). Bij opname van het kind wordt van ouders een handtekening gevraagd waarmee ze toestemming geven voor het plaatsen van foto’s.

Verder wordt bij ‘de 7 dwergen’ gebruik gemaakt van de app Klasbord. Hierop worden regelmatig berichten en foto’s geplaatst, zodat ouders op de hoogte zijn wat er op de groepen gebeurd. Hierop zijn kinderen wel herkenbaar in beeld. Deze berichten kunnen door alle ouders van de betreffende groep ingezien worden. Dit is echter alleen toegankelijk met een bijbehorende code, deze code krijgen ouders bij opname van hun kind. Via deze code kunnen ouders zich aanmelden en wordt toestemming gegeven door ‘de 7 dwergen’ om gebruik te maken van de app. Via deze app kan een fotoboek gemaakt worden door ouders. Sommige foto’s die voor Klasbord gebruikt worden, worden ook gebruikt voor de interne nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar alle ouders van ‘de 7 dwergen’.
Ook hiervoor wordt bij opname van het kind een handtekening van ouders gevraagd, waarmee ze toestemming geven voor het plaatsen van foto’s. Uiteraard mogen ouders aangeven hier niet mee akkoord te gaan. In dat geval zullen er geen foto’s van hun kind op Klasbord en in de nieuwsbrief worden geplaatst.

Bel onsOpvang direct regelenStuur een bericht

Een kijkje bij 'de 7 dwergen'

Kinderopvang is meer dan alleen 'gezellig bezig zijn met kinderen'.


video image
Bekijk de Video

Leuke actie!